Στατιστικά στοιχεία

Στατιστική ανάλυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2018

Ως προς την Θεματολογία των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣΘΕΒ, που υλοποιήθηκαν το Έτος 2018

Στατιστική ανάλυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2017

Ως προς την Θεματολογία των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΣΘΕΒ, που υλοποιήθηκαν το Έτος 2017