Η Διοίκηση του ΣΘΕΒ

Η Συνέλευση των Μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του ΣΘΕΒ, στο οποίο εκπροσωπούνται όλα τα Μέλη, εταιρίες και σύνδεσμοι.

Κάθε εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα μιας ψήφου.

Εκλέγει 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο για τριετή θητεία, το οποίο διοικεί τον ΣΘΕΒ και χαράσσει τη στρατηγική του.

Ο Πρόεδρος του ΣΘΕΒ επιλέγει από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την έγκρισή του, ολιγομελή Εκτελεστική Επιτροπή, στην οποία προεδρεύει και με την βοήθεια της οποίας παρακολουθεί, κατευθύνει και ελέγχει τις εργασίες του Συνδέσμου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2022-2025)

Πρόεδρος: Γεώργιος Ρουπακιάς

Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Καρκανιάς

Αντιπρόεδρος: Βάιος Μπρέτας

Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Σαγρής

Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Γιακουβής

Οικονομικός Επόπτης: Βασίλειος Γουγουλιάς

Μέλος: Ευάγγελος Γκάγκος

Μέλος: Απόστολος Δοντάς

Μέλος: Δημήτριος Λαμπρούλης

Μέλος: Γεώργιος Μπίζιος

Μέλος: Γεώργιος Παπαγιάννης

Γεν. Διευθύντρια: Ελένη Καματέρη

Εκπρόσωπος ΣΕΒ – Μη αιρετό μέλος:  Σπύρος Θεοδωρόπουλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2019-2022)

Πρόεδρος: Αχιλλέας Νταβέλης

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Ανατολίτης

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γιακουβής

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Τσερέπας

Γενικός Γραμματέας: Νίκος Νταναβάρας

Οικονομικός Επόπτης: Ιωάννης Σίνης

Μέλος: Βασίλης Γουγουλιάς

Μέλος: Γιώργος Καρκανιάς

Μέλος: Βάιος Μπρέτας

Μέλος: Γιώργος Παπαγιάννης

Μέλος: Μιχάλης Παπαϊωάννου

Μέλος: Γιώργος Ρουπακιάς

Γεν. Διευθύντρια: Ελένη Καματέρη

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (2019-2022)

Πρόεδρος: Αχιλλέας Νταβέλης

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Γιακουβής

Γενικός Γραμματέας: Νίκος Νταναβάρας

Οικονομικός Επόπτης: Ιωάννης Σίνης

Η συνέργεια είναι η δύναμή μας