Πολιτική Ποιότητας & Εταιρικής Ευθύνης

Ο ΣΘΕΒ ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας μεριμνά για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του.  Για τον σκοπό εναρμονίζει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του με τις αυστηρές απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Υπηρεσία του ΣΘΕΒ ανακυκλώνει όλο τον όγκο των χρησιμοποιημένων χαρτιών και εφημερίδων της που ξεπερνά τα 200 κιλά μηνιαίως. Επίσης επιστρέφει όλα τα άδεια τόνερ, τα μελανάκια των εκτυπωτικών μηχανών και τις παλιές συσκευές και μπαταρίες σε  εταιρίες που φροντίζουν για ασφαλή καταστροφή ή ανακύκλωση. 

Τράπεζα αίματος

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών στο πλαίσιο των δράσεων κοινωνικής ευθύνης και ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων μελών του λειτουργεί από το 2008 «τράπεζα αίματος» σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.  Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Συνδέσμου έχει στόχο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της εξεύρεσης αίματος στις έκτακτες ανάγκες των μελών του με τη δημιουργία διαρκούς παρακαταθήκης.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας (τηλ. 2413502257, 2413502258) κατά τις εργάσιμες ημέρες από 09.00-13.30.

Υποστήριξη και συνεργασίες με: