Υπηρεσία ΣΘΕΒ

Η Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του ΣΘΕΒ, αποτελείται από το μόνιμο προσωπικό του Συνδέσμου.

Γενική Διευθύντρια: Ελένη Καματέρη

Γραμματεία – Γρ. Οικονομικής Διαχείρισης: Μαρία Γιαννίτση

Γρ. Προώθησης Θεμάτων και Υποστήριξης Μελών: Χρήστος Τσιτόπουλος

Γρ. Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Ελένη Ευαγγελοπούλου

Γρ. Εκπαίδευσης: Χαρούλα Γκουσγκούνη

Γρ. Διασύνδεσης Εργασίας: Ελένη Κορλού