Υπηρεσία ΣΘΕΒ

Η Υπηρεσία, της οποίας προΐσταται ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής του ΣΘΕΒ, αποτελείται από το μόνιμο προσωπικό του Συνδέσμου.

Γενική Διευθύντρια: Ελένη Καματέρη

Γραμματεία – Γρ. Οικονομικής Διαχείρισης: Μαρία Γιαννίτση

Γρ. Προώθησης Θεμάτων και Μελών:

Γρ. Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: Ελένη Ευαγγελοπούλου